Voice Changer Pro APK Download for Android - ChiaseMienphi.TOP


Voice Changer là một ứng dụng ghi và thay đổi giọng nói mạnh mẽ có thể thay đổi giọng nói và âm nhạc của bạn thông qua các hiệu ứng âm thanh.

Bạn cũng có thể phát lại giọng nói thông qua hiệu ứng âm thanh và thực hiện cuộc gọi thì thầm trực tiếp thông qua giọng nói đã sửa đổi.

Bạn thậm chí có thể phát trực tiếp âm thanh đã thay đổi tới trình phát đa phương tiện hoặc trình duyệt web.

Các hiệu ứng âm thanh thay đổi giọng nói có sẵn của trình thay đổi giọng nói:

Chipmunk, Autotune, Robot, Female, Male, Child, Strong, Double, Mask, Drunk, Slow, Fast, Sheep Monster, Alien, Cave, Space ....

TienMobile
TienMobile

Xin chào! Mình là Tiên Lão Đại

Mới hơn Cũ hơn

Quảng Cáo (HTML4)

Quảng Cáo (HTML5)